शुक्रवार, जुलाई 30, 2010

सप्त संख्या का महत्त्व

सप्तद्वीप
  1. जम्बूद्वीप
  2. प्लक्षद्वीप
  3. शाल्मलद्वीप
  4. कुशद्वीप
  5. क्रौंचद्वीप
  6. शाकद्वीप
  7. पुष्करद्वीप